Неправильна відповідь відмічена !!!

ВВести у МУДЛ !

теСТи для підготовки ДО крок-1

загальна фармакологія

1. У чоловіка, 36 років, з черепно-мозковою травмою дихання ослаблене, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільше доцільний у даному випадку?

А. Внутрішньовенний.*

B. Підшкірний.

С. Пероральний.

D. Ректальний.

Е. Інгаляційний.

2. До чоловіка, 22 років, виклика­но бригаду швидкої медичної допомоги з приводу нападу бронхіальної астми. Який шлях введення салбутамолу найбільш доцільний у даному випадку?

А. Внутрішньовенний.

В. Внутрішньом'язовий.

С. Інгаляційний. *

D. Підшкірний.

Е. Сублінгвальний.

3.В ембріональний період метаболізм лікарських засобів відбувається значно повільніше, ніж у дорослому віці. Вказана особливість фармакокінетики плода обумовлена насамперед:

А. "Дозріванням" рецепторів в органах у різні терміни.

В. Великою проникністю гістогематичних бар'єрів.

С. Значним об'ємом екстрацелюлярної рідини.

D. Здатністю шкіри абсорбувати та екскретуватн водорозчинні ліки.

Е. Функціональною недосконалістю більшості ферментів або їх відсутністю. *

4. У чоловіка, 48 років, виник напад стенокардії. Лікар призначив йому таблетку нітрогліцерину під язик. Чому лікар вибрав сублінгвальний метод введення препарату?

А. Погано всмоктується з кишечнику.

В. Руйнується під дією шлункового соку.

С. Через виключно шкідливий вплив на печінку.

D. Активується слиною ротової порожнини.

Е. Сублінгвальна дія розвивається швидше.*

5. До чоловіка, 22 років, викликано бригаду швидкої медичної допомоги з приводу бронхіального статусу. Який шлях введення адреналіну гідрохлориду найбільш доцільний у даному випадку?

А. Інгаляційний.

В. Внутрішньовенний.*

С. Внутрішньом’язовий.

D. Підшкірний.

Е. Сублінгвальний.

6. Хворій на пневмонію вводять бензилпеніциліну натрієву сіль у дозі 500000 ОД 6 разів на добу. Після чергового введення лікарського засобу виникла лихоманка, судоми, жінка знепритомніла. Що розвинулось у хворої?

А. Тахіфілаксія.

В. Ідіосинкразія.

С. Анафілактичний шок.*

D. Кумуляція.

Е. Толерантність.

7. Чоловіку, 18 років, з приводу флегмони плеча зроблено внутрішньом'язову ін'єкцію бензилпеніциліну натрієвої солі. Після цього у нього з'явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт. ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?



А. Анафілактичний шок.*

В. Центральна дія.

С. Рефлекторна дія.

D. Потенціювання.

Е. Периферійна дія.

8.Відомо, що в осіб з генетичне обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвинутися гемоліз еритроцитів. Як називається така атипова реакція на лікарські засоби?

А. Ідіосинкразія. *

В. Сенсибілізація.

С. Алергія.

D. Тахіфілаксія.

Е. Толерантність.

9. У післяопераційний період хво­рому тривалий час вводили промедол. Після відміни препарату у пацієнта виникли тяжкі психічні та соматичні порушення. Як називається це явище?

А. Синдром віддачі.

В. Абстинентний синдром.*

С. Тахіфілаксія.

D. Синдром обкрадання.

Е. Ідіосинкразія.

10.Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, але раптово припинив приймання. Після цьогостанхворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. Якого виду побічна дія розвинулася у хворого?

А. Кумуляція.

В. Толерантність.

С. Синдром відміни.*

D. Сенсибілізація.

Е. Залежність.

11. Чоловіку, 56 років, що страждає на безсоння, було призначено фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався. Але поступово протягом 2 міс ефект ліків знизився і безсоння відновилось. Яка причина зумовила зменшення ефекту снодійного засобу?

А. Погана розчинність.

В. Фіксація в ліпоїдах.

С. Погана абсорбція в шлунку.

D. Толерантність.*

Е. Тахіфілаксія.

12. Хворому було призначено препарат А. Через декілька діб ефект від застосування препарату значно знизився і для отримання початкової дії потрібно збільшити дозу засобу. Як називається це явище?

А. Звикання.*

В. Тахіфілаксія.



С. Лікарськазалежність.

D. Кумуляція.

Е. Ідіосинкразія.

13.Під час прийому у стоматолога у хворої розвинувся напад бронхоспазму, який було знято введенням 5% розчину ефедрину гідрохлориду. Через 20хв напад повторився. Повторне введення ефедрину не мало ефекту у зв'язку з розвитком тахіфілаксії. Який механізм лежить в основі цього явища?

А. Матеріальна кумуляція препарату.

В. Блокада адренореценторів.

С. Активація адренорецепторів.

D. Виснаження депо норадреналіну в пресинаптичних закінченнях. *

Е. Індукція мікросомальних ферментів печінки.

14. Прозерин при систематичному введенні щуру підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксію скелетних м’язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану.

A. Конкурентний антагонізм

B. Непрямий функціональний антагонізм*

C. Незалежний антагонізм

D. Прямий функціональний антагонізм

E. Неконкурентний антагонізм

15. Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксантів виникли розлади дихання. Введений прозерину спричинило поліпшення стану. Яким терміном визначається взаємодія ліків?

А. Синергізм.

В. Антагонізм.*

С. Несумісність.

DТахіфілаксія.

Е. Кумуляція.

вегетотропні засоби.

16.Хворому для лікування виразкової хвороби призначили пірензепін. До якої фармакологічної групи необхідно віднести цей препарат?

А. Селективні α1-адреноблокатори.

В. Реактиватори холінестерази.

С. Селективні м1-холіноблокатори.*

D. β-Адреноблокатори.

Е. Місцеві анестетики.

17.Для ослаблення або припинення передачі збудження з нервового закінчення на м'язове волокно в клініці використовують курареподібні речовини - міорелаксанти. Який механізм дії цієї групи лікарських засобів?

А. Пригнічення ацетилхолінестерази.

В. Блокада н-холінорецепторів постсинаптичної мембрани нервово-м'язового синапсу. *

С. Пригнічення роботи Nа+/К+-насосів.

D. Блокада проходження іонів кальцію через канали пресинаптичної мембрани.

Е. Зменшення виділення медіатора в синаптичну щілину.

18. У хворого після короткочасного оперативного втручання, проведеного із застосуванням дитиліну, понад 30 хв відмічалось пригнічення дихання, не відновився попередній тонус м'язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

А. Гемодіаліз.

В. Перитонеальний діаліз.

С. Гемосорбцію.

D. Форсований діурез.

Е. Переливання крові або плазми.*

19.Лікар швидкої медичної допомоги викликаний до хворої, 40 років, на бронхіальну астму, у якої раптово виник напад бронхіальної ядухи з явищами стенокардії. Який із препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

А. Ефедрину гідрохлорид.

В. Сальбутамол.*

С. Адреналіну гідрохлорид.

D. Атропіну сульфат.

Е. Платифіліну гідротартрат.

20.У хворого під час оперативного втручання з додатковим використанням гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських засобів можуть нормалізувати артеріальний тиск у даній ситуації?

А. α-Адреноміметики..*

В. β-Адреноблокатори.

С. Гангліоблокатори.

D. м-Холіноміметики.

Е. н-Холіноміметики

21.Жінці, 36 років, що хворіє на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але з'ясувавши наявність супутнього захворювання, він вирішив замінити цей засіб на атенолол. Яке захворювання виявив лікар?

А. Бронхіальну астму. *

В. Артеріальну гіпертензію.

С. Виразкову хворобу дванадцятипалої кишки.

D. Міастенію.

Е. Холецистит.

22.Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікарю, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідшими, але напади бронхоспазму частішими. Який препарат було призначено?

А. Нітрогліцерин.

В. Верапаміл.

С. Нітросорбід.

D. Анаприлін.*

Е. Дилтіазем.

23.Під час видалення зуба у хворого відкрилась кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом, і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

А. Октадин.

В. Ізадрин.

С. Адреналіну гідрохлорид.*

D. Сальбутамол.

Е. Празозин.

24. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом у складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого розпочалися напади ядухи. З чим пов'язане виникнення даного побічною ефекту?

А. Стимуляція α1-адренорецепторів бронхів.

В. Блокада β1-адреиорецепторів бронхів.

С. Стимуляція β2-адренорецепторів бронхів.

D. Блокада α2-адренорецепторів бронхів.

Е. Блокада β2-адренорецепторів бронхів.*

25. У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічні структури, слід використати для нормалізації артеріального тиску?

А. Ксилометазолін

B. Мезатон*

C. Санорин

D. Ерготамін

E. Доксазозин

26. У травматологічний пункт машиною швидкої медичної допомоги доставлено потерпілого з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2 % розчину дитиліну внутрішньовенно, внаслідок чого розвинулось тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена побічна дія?

А. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

В. Уридиндифосфоглюкуронової трансферази.

С. N-ацетилтрансферази.

D. Метгемоглобінредуктази.*

Е. Псевдохолінестерази.

27. Хворому перед операцією було введено дитилін і проведено інтубацію. Після закінчення операційного втручання самостійне дихання не відновилось. Недостатність якого ферменту в організмі хворого зумовлює подовження дії міорелаксанта?

А. К+/Nа+-АТФази.

В. Сукцинатдегідрогенази.

С. Карбангідрази.

D. N-ацетилтрансферази.

Е. Псевдохолінестерази.*

28.Хворому з діагнозом: глаукома - необхідно призначити лікарський засіб. Який антихолінестеразний засіб (третинний амін) не використовують в очній практиці через значний подразнюючий вплив на око?

А. Фосфакол.

В. Піридостигміну бромід.

С. Галантаміну гідробромід.*

D. Прозерин.

Е. Армін.

29. Жінка, 60 років, яка хворіє на токсичний зоб, скаржиться на простійне серцебиття. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевою ритму?

А. Ізадрин.

В. Анаприлін.*

С. Сальбутамол.

D. Адреналіну гідрохлорид.

Е. Пентамін.

30. У хворого під час оперативного втручання з'явилися симптоми передозування дитиліну. Які заходи будуть доцільними, щоб зменшити явища передозування?

А. Введення м-холіноблокаторів.

В. Введення антихолінестеразних засобів.

С. Введення гангліоблокаторів.

D. Введення н-холіноблокаторів.

Е. Переливання крові або плазми.*

31. Після використання очних крапель у хворого з глаукомою розвинувся міоз і короткозорість, внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна спричинити такий ефект?

А. м-Холіноблокатори.

В. н-Холіноміметики.

С. α-Адреноміметики.

D. м-Холіноміметики.*

Е. Гангліоблокатори.

32. У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями у кишечнику, проносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

А. Салуретики

B. М-холіноблокатори*

C. β-адреноблокатори

D. Н-холіноблокатори

E. Симпатоліки

33. У дитини спостерігаються залишкові явища перенесеного поліомієліту: нижній параперз ніг. Який лікарський засіб необхідно їй призначити?

А. Піроксан.

В. Галантаміну гідробромід.*

С. Димеколін.

D. Атропіну сульфат.

Е. Пентамін.

34.У хворого з переломом стегнової кістки для ослаблення напруження посмугованих м'язів при репозиції уламків кістки треба призначити курареподібний засіб короткочасної дії. Який препарат доцільно призначити хворому?

А. Ардуан.

В. Декаметоній.

С. Тубокурарину хлорид.

D. Дитилін.*

Е. Меліктин.

35.До лікаря звернувся чоловік, який попередньо був обстежений окулістом. Скаржиться на спрагу, утруднення ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно у нього часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, однак мова малозрозуміла. Артеріальний тиск 110/70 мм рт. ст., пульс 110 за 1 хв. На передозування якого препарату можуть вказувати наведені симптоми?

А. Аміназину.

В. Атропіну сульфату. *

С. Ефедрину гідрохлориду.

D. Морфіну гідрохлориду.

Е. Кофеїн-бензоату натрію.

36.До хірургічного відділення поступив хворий з абсцесом на оперативне лікування. Під час додаткового обстеження виявлено шлуночкову екстрасистолію. Знеболення яким препаратом найбільш доцільне в даному випадку?

А. Ефіром.

В. Совкаїном.

С. Лідокаїном. *

D. Гексеналом.

Е. Кетаміном.

37. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна очікувати найбільший терапевтичний ефект?

А. Мезатону.

В. Адреналіну гідрохлориду. *

С. Ефедрину гідрохлориду.

D. Норадреналіну гідротартрату.

Е. Алупенту.

38. Хворому на бронхіальну астму призначено інгаляції 0,5% розчину ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитися на болі в серці та серцебиття. Це пов’язано зі стимуляцією:

А. Синтезу ацетилхоліну

B. α1 -адренорецепторів

C. М-холінорецепторів

D. β2 -адренорецепторів

E. β1 –адренорецепторів*

39. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому?

А. Пентамін

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Атропіну сульфат

D. Лобеліну гідрохлорид*

E. Мезатон

40. При комбінованому наркозі хворому, якому проведено резекцію шлунка, як міорелаксант застосовано тубокурарину хлорид. Який антагоніст слід ввести хворому для підновлення його самостійного дихання?

А. Етимізол.

В. Дитилін.

С. Цититон.

D. Прозерин.*

Е. Бензогексоній.

41. Хвора на глаукому звернулася до провізора аптеки з проханням видати їй очні краплі атропіну сульфату, але їй пояснили, що атропіну сульфат протипоказаний при глаукомі. Чому?

А. Розширює зіниці.

В. Спричинює параліч акомодації.

С. Підвищує внутрішньоочний тиск. *

D. Знижує відстань бачення.

Е. Звужує поле зору.

42. До невропатолога звернуся чоловік, 25 років, зі скаргами на слабкість у ногах та порушення ходи. Лікар діагностував міастенію і призначив хворому ін'єкції прозерину. Яка дія характерна для цього засобу?

А. Запобігання руйнуванню ацетилхоліну.*

В. Пряма холіноміметична.

С. Стимуляція метаболічних процесів.

D. Гангліоблокуюча.

Е. Активація синтезу ацетилхоліну.

43. Для лікування стенокардії напруження запропонуйте пацієнту селективний β1-адреноблокатор, який не має внутрішньої симпатоміметичної активності. Відомо, що препарат ліпофільний, середньої тривалості дії та випускається в таблетках і ампулах. Який це препарат?

А. Талінолол.

В. Но-шпа.

С. Бензогексоній.

D. Метопролол.*

Е. Анаприлін.

44. До лікарні швидкої медичної допомоги доставлено чоловіка, 63 років, у колаптоїдному стані. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналіну гідротартрат. Який механізм гіпертензивпої дії цього препарату?

А. Активація β-адренорецепторів.

В. Активація серотонінових рецепторів.

С. Блокада м-холінорецепторів.

D. Активація дофамінових рецепторів.

Е. Активація α1-адренорецепторів. *

45. Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, спричинений препаратом, обумовлений:

А. Блокадою α1-адренорецепторів.

В. Активацією β2-адренорецепторів.

С. Активацією α1-адренорецепторів. *

D. Активацією β1-адрснорецепторів.

Е. Активацією м-холінорецепторів.

46.У хворого колаптоїдний стан через зниження тонусу периферійних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації?

А. Ізадрин.

В. Мезатон.*

С. Прозерин.

D. Клофелін.

Е. Празозин.

47. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокада α-адренорецепторів.

B. Стимуляція α1-адренорецепторів.*

C. Блокада β-адренорецепторів.

D. Стимуляція β-адренорецепторів.

E. Стимуляція α, β-адренорецепторів

48. Жінці, 63 років, після ішемічного інсульту робили ін'єкції галантаміну гідроброміду. Стан хворої значно поліпшився. Який механізм дії цього лікарського засобу?

А. Блокада ацетилхолінестерази.*

В. Блокада холінорецепторів.

С. Блокада катехол-орто-метилтрансферази.

D. Блокада дофамін-гідроксилази.

Е. Блокада моноаміноксидази.

49.Хворому на міастенію було призначено препарат, що спричинив покращення м'язової діяльності. Але поступово виявився ряд недоліків: посилене виділення слини, поту, діарея, нудота. Який засіб було застосовано для лікування?

А. Армін.

В. Аналгін.

С. Стрихнін.

D. Кофеїн-бензоат натрію.

Е. Прозерин.*

50. Дитина, 2 років, випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан тяжкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія, артеріальний тиск знижений. Перистальтика кишечнику посилена, діарея. Яким препаратом спричинене отруєння?

А. Пілокарпіну гідрохлоридом.*

В. Анаприліном.

С. Атропіну сульфатом.

D. Платифіліпу гідротартратом.

Е. Сульфацил-натрієм.

51.Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби жінки, 44 років, яка хворіє на стенокардію. Який механізм антиангінальної дії цього препарату?

А. Зменшення енергетичних витрат міокарда внаслідок зниження навантаження.

В. Зменшення окислювального обміну в міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребса.

С. Блокада β1-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні. *

D. Збільшення надходження кисню в міокард.

Е. Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард.

52.У приймальне відділення лікарні доставлений хворий у стані гострої судинної недостатності (колапс) з тяжким отруєнням невідомою речовиною. Який із зазначених препаратів необхідно використовувати для надання невідкладної медичної допомоги?

А. Анаприлін.

В. Нафтизин.

С. Ізадрин.

D. Мезатон. *

Е. Сальбутамол.

53. У пацієнта під час відвідування травматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічну іннервацію, Ви запропонуєте використати для нормалізації артеріальною тиску?

А. Доксазозин.

В. Ксилометазолін.

С. Санорин.

D. Ерготамін.

Е. Мезатон.*

засоби, що впливають на цнс

54. До лікаря звернувся пацієнт, 18 років, зі скаргами на порушення сну, відчуття невисипання, втоми вранці, зниження розумової працездатності. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з неврозоподібним станом. Який снодійний засіб раціонально призначити в такому випадку?

А. Фенобарбітал.

В. Бромізовал.

С. Хлоралгідрат.

D. Нітразепам.*

Е. Етамінал-натрій.

55.Чоловік, 58 років, звернувся до лікаря зі скаргами на тремтіння, акінезію, ригідність м'язів. Лікар діагностував хворобу Паркінсона. Пацієнт хворіє також на глаукому. Який засіб необхідно йому призначити?

А. Леводопу.*

В. Циклодол.

С. Атропіну сульфат.

D. Скополамін.

Е. Метацин.

56.У роділлі, 35 років, виявляється больовий синдром, пов'язаний із затримкою першого періоду пологів. Який препарат необхідно застосувати для зменшення болю?

А. Кодеїну фосфат.

В. Аналгін.

С. Морфіну гідрохлорид.

D. Парацетамол.

Е. Промедол.*

57.Чоловік, 38 років, який хворіє на шизофренію, звернувся до лікаря зі скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Пацієнт тривалий час приймає психотропні засоби. Яка група препаратів може спричинити такий симптомокомплекс?

А. Нейролептики.*

В. Анальгетики.

С. Антидепресанти.

D. Психомоторні стимулятори.

Е. Адаптогени.

58.У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?

А. Сиднокарб.

В. Амітриптилін.*

С. Кофеїн-бензоатнатрію.

D. Пірацетам.

Е. Трифтазин.

59. Хворому з метою знеболювання при травматичному шоку ввели підшкірно розчин морфіну гідрохлориду. Який механізм анальгезуючої дії цього препарату?

А. Порушення проведення імпульсів по аферентних нервах.

В. Блокада периферійних чутливих рецепторів.

С. Зміна емоційного забарвлення болю.

D. Взаємодія з опоїдними рецепторами.*

Е. Гальмування утворення медіаторів болю у периферійнихтканинах.

60. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку стомлюваність, погіршення пам'яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Яку групу препаратів необхідно йому призначити?

А. Нейролептики.

В. Снодійні.

С. Анальгетики

D. Ноотронні засоби.*

Е. Транквілізатори.

61.Хлопець, 15 років, з ознаками гострого отруєння наркотичними анальгетиками потребує призначення специфічного антагоністу морфіноподібних засобів. Який це препарат?

A. Налоксон.*

B. Трилон Б.

C. Пентазоцин.

D. Унітіол.

E. Бемегрид.

62. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

A. Амітриптилін.

B. Анальгін.

C. Кофеїн-бенхоат натрію.*

D. Новокаїн.

E. Папаверину гідрохлорид.

63. Хворий 37 років, що страждає на облітеруючий ендартериїт судин нижніх кінцівок, отримує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв’язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі черепно-мозкова травма) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча .Дане ускладнення пов’язане з:

А. Аліфатичним гідроксилюванням фенобарбіталу

B. Гальмування фенобарбіталом мікросомального окислення в печінці

C. Індукцією фенобарбіталом ферментів мікросомального окислення в печінці*

D. Кон’югацієюфеніліну з глюкуроновою кислотою

E. Окислювальним дезамінуванням феніліну

64. Хворому призначили наркотичний анальгетик, який є похідним циклогексанолу, агоністом-антагоністом опіатних рецепторів, дещо слабкішим за морфін. Він не впливає на травний тракт, має деяку знеболюючу дію, характерну для ненаркотичних анальгетиків; дітям віком до 14 років вводити його не рекомендують. Який це препарат?

А. Трамадолу гідрохлорид.*

В. Промедол.

С. Морфіну гідрохлорид.

D. Кодеїну фосфат.

Е. Омнопон.

65.Через 2—3 год після парентерального введення препарату у пацієнта виник коматозний стан, спостерігається дихання тину Чейна—Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?

А. Сибазон.

В. Аміназин.

С. Фенобарбітал.

D. Спирт етиловий.

Е. Морфіну гідрохлорид.*

66.Призначте пацієнту, який скаржиться на безсоння сучасний снодійний препарат, похідне імідазопіридину, який впливає на бензодіазепінові рецептори в ЦНС, не змінює структуру сну, не спричинює залежності, незмінює активність ферментів печінки.

А. Кальцію хлорид.

В. Хлоралгідрат.

С. Нітразенам.

D. Золпідем.*

Е. Фенобарбітал.

67. Чоловіку, 70 років, який хворіє на хворобу Паркінсона, було призначено препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії лікарського засобу?

А. Гальмування гістамінергічних рецепторів.

В. Гальмування холінергічних рецепторів.

С. Активація дофамінових рецепторів.*

D. Гальмування серотонінергічних рецепторів.

Е. Активація опіатних рецепторів.

68.У чоловіка, що перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері з приводу хронічного алкоголізму, на фоні вживання алкоголю виник гострий психоз. Який препарат доцільно при цьому застосовувати?

А. Аміназин.*

В. Атропіну сульфат.

С. Пентамін.

D. Гігроній.

Е. Адреналіну гідрохлорид.

69.До жінки, що намагалася покінчити життя самогубством, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

А. Ноотропіл.

В. Амітриптилін.*

С. Етимізол.

D. Сиднокарб.

Е. Кофеїн-бензоат натрію.

70. Для знеболювання пологів лікар призначив анальгезуючий засіб. Який з анальгетиків найбільш доцільно використати у даному випадку?

А. Фентаніл.

В. Аналгін.

С. Морфіну гідрохлорид.

D. Парацетамол.

Е. Промедол.*

71. Призначте хворому препарат – синтетичний замінник морфіну, що має седативну дію, не спазмує м’язи та сфінктери травного тракту, мало впливає на центр дихання і зменшує тонус шийки матки.

A. Анальгін.

B. Омнопон.

C. Фентаніл.

D. Промедол.*

E. Парацетамол.

72. Протягом двох тижнів хвора приймала мікстуру, призначену невропатологом з приводу неврастенії. Самопочуття хворої дещо покращилось, однак незабаром з’явилися скарги на нежить, кон’юктивіт, шкірні висипи, млявість та послаблення пам’яті. Був встановлений діагноз “бромізм”. Що доцільно призначити для послаблення симпотомів?

A. Поліглюкін

B. Натрію хлорид*

C. Розчин глюкози 5%

D. Аспаркам

E. Кальцію хлорид

73. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

А. Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС.

В. Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС.

С. Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС. *

D. Блокада холінергічних процесів у ЦНС.

Е. Блокада зворотного нейронального захоплення катехоламінів.

74.Препарат проявляє сильну, швидку, але не довготривалу нейролептичну дію. Потенціює дію анальгетичних, снодійних засобів, алкоголю. Має протишокову та протиблювотну дію. Належить до похідних бутирофенону. Який це препарат?

А. Аміназин.

В. Трифтазин.

С. Клозапін.

D. Дроперидол. *

Е. Сульпірид.

75.У психіатричній клініці при лікуванні психозу у хворого з'явилися симптоми лікарського паркінсонізму. Який препарат використовували під час лікування?

А. Аміназин.*

В. Мезапам.

С. Натрію бромід.

D. Літію карбонат.

Е. Ніаламід.

76. Бригада швидкої медичної допомоги доставила в приймальне відділення хворого, в якого спостерігаються сонливість, ціаноз, рідке переривчасте дихання, різке звуження зіниць. Колінні рефлекси збережені. На руках виявлено сліди ін'єкцій. На отруєння якими препаратами вказують наведені симптоми?

А. Прозерином.

В. Морфіну гідрохлоридом.*

С. Атропіну сульфатом.

D. Фенобарбіталом.

Е. Аміназином.

77.У дитини, 5 років, періодично трапляються судомні напади із знепритомненням. Лікар діагностував епілепсію (великі судомні напади). Який препарат доцільно призначити дитині?

А. Леводопу.

В. Циклодол.

С. Етосуксимід.

D. Амізил.

Е. Фенобарбітал.*

78.Для якого нейролептика характерні такі властивості: похідне фенотіазину, блокує і постнаптичні дофамінові та адренорецептори н ЦНС, седативно впливає на ЦНС, при тривалому застосування можливе виникнення екстрапірамідних порушень та нейролептичного синдрому?

А. Галоперидол.

В. Сибазон.

С. Аміназин.*

D. Дроперидол.

Е. Трифтазин.

79.Батьки звернулися до невропатолога зі скаргами на порушення розумової діяльності, зменшення здатності до навчання у дитини, 9 років. Виявлено зниження інтелектуального розвитку, пам'яті, розумової працездатності. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим у даному випадку?

А. Ноотропів.*

В. Антидепресантів.

С. Транквілізаторів.

D. Нейролептиків.

Е. Адаптогенів.

80.Дитині з гіпертермією призначили препарат, який є активним метаболітом фенацетину, має сильну жарознижувальну дію, не впливає на запальну реакцію. Інактивується шляхом кон'югації з глютатіоном. У токсичних дозах може спричинити ушкодження клітин печінки. Антидотом при отруєнні є ацетилцистеїн та метіонін. Який це препарат?

А. Кофеїн-бензоат натрію.

В. Атропіну сульфат.

С. Фосфакол.

D. Парацетамол.*

Е. Барбітал.

81. Хворій з головним болем призначили препарат – похідне пірозолону, що має аналгезуючу і жарознижувальну активність. Має негативний вплив на кровотворення при тривалому застосуванні. Заборонений як засіб монотерапії в країнах Шенгенської угоди. Який це препарат?

A. Парацетамол.

B. Анальгін.*

C. Пірацетам.

D. Антипірин.

E. Етимізол.

82. У неврологічне відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Який лікарський засіб можна порекомендувати для покращення метаболізму у тканинах головного мозку?

А. Сиднокарб.

В. Меридил.

С. Пірацетам.*

D. Кофеїн-бензоат натрію.

Е. Аналгін.

83. Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Який препарат порадив йому прийняти лікар?

А. Діазепам. *

В. Аміназин.

С. Дроперидол.

D. Димедрол.

Е. Пірацетам.

84.У реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати як антидот для промивання шлунка?

А. Фурацилін.

В. Натрію гідрокарбонат.

С. Калію перманганат.*

D. Розчин натрію хлориду.

Е. Борну кислоту.

85.До приймального відділення доставили хворого в непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені. дихання утруднене (за типом Чейна—Стокса), артеріальний тиск знижений. сечовий міхур переповнений. Встановлено діагноз: отруєння морфіном. Який препарат необхідно застосувати як антидот?

А. Натріютіосульфат.

В. Бемегрид.

С. Цититон.

D. Унітіол.

Е. Налоксон.*

86. До приймального відділення доставлено хворого, 30 років, після автомобільної аварії з переломом кісток стегна. У хворого знижений артеріальний тиск, пульс слабкий, посилена больова реакція на найменший дотик у ділянці пошкодження. Що необхідно ввести хворому для профілактики травматичного шоку?

А. Папаверину гідрохлорид.

В. Парацетамол.

С. Пентазоцин.

D. Морфіну гідрохлорид.*

Е. Аналгін.

87. Хворому необхідно призначити препарат, який покращує пам'ять і розумову діяльність при органічних пошкодженнях головного мозку?

А. Нітразепам.

В. Кофеїн-бензоат натрію.

С. Мезапам.

D. Діазепам.

Е. Пірацетам.*

88. У реанімаційне відділення госпіталізовано хворого із симптомами гострого отруєння морфіном — у стані непритомності, гіпотермія, дихання Чейна—Стокса, гіпотензія, брадикардія, різкий міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даному випадку?

А. Кордіамін.

В. Камфора.

С. Налоксон.*

D. Етимізол.

Е. Кофеїн-бензоат натрію.

91.

89. Для знеболювання маніпуляції, пов’язаної із обробкою опеченої поверхні, ввели внутрішньовенно препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонусу скелетних м’язів; рефлекси збережені. Після виходу із наркрзу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому?

А. Ефір для наркозу

B. Закис азоту

C. Кетамін*

D. Сомбревін

E. Тіопентал натрію

90. Хворий па епілепсіюпротягом тривалого часу одержує фенобарбітал у добовій дозі 0,2 г. Останнім часом у нього почастішали напади,спостерігається пригнічений настрій. Який процес спричинює погіршення стану хворого?

А. Активація глюконеогенезу.

В. Пригнічення ферментів монооксигеназної системи печінки.

С. Активація ліполізу.

D. Індукція ферментів монооксигеназної системи печінки.*

Е. Пригнічення гліколізу.

91. Хворий на маніакально-депресивний психоз з ознаками депресії скаржиться на прояви тривоги, страху. Який антидепресант із супутнім психоседативним ефектом необхідно йому призначити?

А. Феназепам.

В. Амітриптилін.*

С. Ніаламід,

D. Сиднофен.

Е. Імізин.

92.У поліклініку за допомогою звернулася жінка, яка веде активний спосіб життя, зі скаргами на поганий настрій, мігрень, емоційну лабільність, біль у ділянці серця. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій, враховуючи, що вона багато часу проводить на роботі?

А. Гідазепам.*

В. Аміназин.

С. Феназепам.

D. Трифтазин.

Е. Фенобарбітал.

93. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарда, який супроводжується стійким болем за грудиною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

А. Галоперидол.

В. Метаперазин.

С. Дроперидол.*

D. Резерпін.

Е. Аміназин.

94. До лікарні доставили хворого з отруєнням морфіном. Відомо, що при гострому отруєнні морфіном використовується специфічний антагоніст налоксон. Який фактор є основним у розвитку антагоністичної дії?

А. Зменшення чутливості організму до морфіну.

В. Пряме збудження дихального центру.

С. Рефлекторне збудження дихального центру.

D. Різке прискорення метаболізму морфіну.

Е. Конкуренція за зв'язування з опіатними рецепторами. *

95.Хворому на епілепсію призначили препарат, похідне дипропілоцтової кислоти, який пригнічує ГАМК-трансферазу, підвищуючи вміст ГАМК у тканинах мозку, знижує збудливість і судомну готовність моторних зон головного мозку. Застосовується при всіх формах епілепсії. Який це препарат?

А. Резерпін.

В. Натрію вальпроат.*

С. Настойка валеріани.

D. Седуксен.

Е. Натрію бромід.

99.

96.Хворомуна шизофренію призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічинх ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

А. Антипсихотичний.*

В. Протиблювотний.

С. Гіпотермічний.

D. Міорелаксуючий.

Е. Гіпотензивний.

97. Машиною швидкої медичної допомоги в лікарню доставили хворого, який у стані тяжкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз: депресивний стан. З якої фармакологічної групи необхідно призначити препарат хворому?

A. Транквілізатори.

B. Седативні.

C. Нейролептики.

D. Антидепресанти.*

E. Солі літію.

98. Для проведення щелепно-лицевої операції лікар-стоматолог з метою атаралгезії призначив хворому комбінацію препаратів. Який транквілізатор - похідне бензодіазепіну — використовується для цього?

А. Сульпірид.

В. Дроперидол.

С. Тріоксазин.

D. Аміназин.

Е. Діазепам.*

99. У приймальне відділення поступив хворий з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи можуть стимулювати дихання?

А. Нейролептики.

В. Аналептики.*

С. Транквілізатори.

D. Антидепресанти.

Е. Анальгегики.

засоби, що впливають на виконавчі органи

100. Хворому з тромбоемболією вен нижніх кінцівок призначено медикаментозне лікування. Через 2 доби на шкірі з'явились геморагії. Який препарат із нижчезгаданих зумовлює подібне ускладнення?

А. Неодикумарин.

В. Курантил.

С. Кислота ацетилсаліцилова.

D. Гепарин.*

Е. Фенілін.

101.У хворого, 40 років, виразка шлунку у стадії загострення зі значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим і диспептичним синдромами. Виберіть відповідний засіб:

А. Алохол.

В. Фамотидин.*

С. Папаверину гідрохлорид.

D. Но-шпа.

Е. Платифіліпу гідротартрат.

102. Хворому із перенесеним гострим інфарктом міокарда лікар рекомендував протягом 3—4 міс приймати кислоту ацетилсаліцилову по 0,25 г 1 раз на 2-3 дні. На яку дію розраховував лікар?

А. Жарознижувальну.

В. Протизапальну.

С. Антиагрегантну.*

D. Анальгезуючу.

Е. Судинорозширюючу.

103.У процесі лікування миготливої аритмії у хворого з'явився бронхообструктивний синдром – утруднення дихання, кашель. Який з протиаритмічних засобів здатний спричинити таке ускладнення?

А. Верапаміл.

В. Аймалін.

С. Ніфедипін.

D. Анаприлін.*

Е. Новокаїнамід.

104.У хворого з інфарктом міокарда та явищами серцевої недостатності виникла шлункова аритмія. Який протиаритмічний препарат є засобом вибору в цьому випадку?

А. Лідокаїн..*

В. Хінідин.

С. Ніфедипін.

D. Новокаїнамід

Е. Аймалін.

105. У хворої з гіпертонічною хворобою розвинувся напад бронхіальної астми. Який засіб необхідно призначити для зняття нападу?

А. Адреналінугідрохлорид.

В.. Ефедрину гідрохлорид

С. Ізадрин.

D. Еуфілін.

Е. Сальбутамол.*

106. Хворому з дискінезією жовчовивідних шляхів та закрепами лікар призначив жовчогінний засіб, який має значну послаблюючу дію. Який засіб призначив лікар?

А. Алохол.

В. Магнію сульфат.*

С. Холосас.

D. Холензим.

Е. Нікодин.

107. У приймальне відділення поступив хворий з алкогольним отруєнням. Лікар призначив провести пацієнту форсований діурез. Який сечогінний засіб необхідно застосувати?

А. Еуфілін.

В. Спіронолактон.

С. Фуросемід.*

D. Діакарб

Е. Амілорид.

108. Хвора на бронхіальну астму приймала таблетки, які викликали безсоння, головний біль і підвищення артеріального тиску. Який препарат міг стати причиною таких ускладнень?

А. Еуфілін

B. Кромолін натрію

C. Адреналін

D. Ефедрин *

E. Ізадрин

109. Чоловік 37 років надійшов до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабість, явища зневоднювання організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

А. Но-шпа

B. Контрикал *

C. Платифілін

D. Ефедрин

E. Етаперазин

110. У пологовий будинок ургентно доставлена вагітна жінка з загрозою передчасних пологів. Який препарат необхідно призначити в даній ситуації?

А. Партусистен (фенотерол)*

B. Катарніну хлорид

C. Пахікарпіну гідрохлорид

D. Окситоцин

E. Ерготаміну гідротартрат

111. Хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалась гіпотензивними засобами. В останій час стан хворої погіршився. З’явилась нудота, набряк повік і губів, пронос, уртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, явища паркінсонізму. Який гіпотензивний препарат викликав ці явища?

А. Резерпін*

B. Клофелін

C. Бензогексоній

D. Анаприлін

E. Дибазол

112. У хворого з бронхіальною астмою підвищений артеріальний тиск. Який гіпотензивний засіб може спровокувати напад бронхіальної астми?

А. Анаприлін*

B. Атенолол

C. Каптопріл

D. Резерпін

E. Празозин

113. Хворий гострим інфарктом міокарду в складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з’явилась гематурія. Який препарат (антидот) блокує дане ускладнення?

А. Фібриноген.

B. Протаміну сульфат.*

C. Неодикумарин.

D. Амінокапронова кислота.

E. Вікасол.

114. Хворому 50 років з хронічною серцевою недостатністю і тахісистолією та фібриляціїями передсердь призначили кардіотонічний препарат. Вкажіть, який з препаратів призначили хворому?

A. *Дигоксин.

B. Дофамін.

C. Добутамін.

D. Аміодарон.

E. Мілдронат.

115. Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію.

A. * Еналаприлу малеат

B. Анаприлін

C. Клофелін

D. Резерпін

E. Ніфедипін

116. У больного с высокой кислотностью желудочного сока поставлен диагноз язвы желудка. Какое вещество из перечисленных наиболее сильно подавляет секрецию соляной кислоты?

A. *Омепразол

B. Атропин

C. Ранитидин

D. Пирензепин

E. Альмагель

117. Хворий із хронічною серцевою недостатністю протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин у терапевтичних дозах. На певному етапі лікування уньоговиникли симптоми передозування Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?

А. Сенсибілізація.

В. Матеріальна кумуляція.*

С. Звикання.

D. Функціональна кумуляція.

Е. Тахіфілаксія.

118. Хворий прийшов на прийом до лікаря з приводу погіршення самопочуття. У черзі під час чекання у нього виник напад бронхіальної астми. Препарати якої групи доцільно застосувати для надання йому першої медичної допомоги?

А. β-Адреноміметики.*

В. н-Холіноміметики.

С. м-Холіноміметики.

D. Симпатолітики.

Е. β-Адреноблокатори.

119. Хворий, 42 років, хворієнабронхіальну астму. При нападі бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

А. Стимуляція α2-адіренорецепторів.

В. Блокада β2-адрснорецепторів.

С. Стимуляція β2-адрснорецепторів. *

D. Стимуляція β1-адренорецепторів.

Е. Стимуляція α1-адренорецепторів.

120. Хворому для лікування ішемічної хвороби серця було призначено β-адреноблокатор. Через деякий час у нього з'явилися кашель, явища бронхоспазму. У якого з перерахованих засобів є така побічна дія?

А. Атенолол.

В. Анаприлін.*

С. Талінолол.

D. Фенігідин.

Е. Метонролол.

121. У хворого з хронічною серцево-судинною недостатністю в процесі дигіталізації з'явилися такі симптоми: головний біль, втома, нудота, порушення колірного зору (навколишні предмети сприймаються в зеленому кольорі). На ЕКГ визначається синусова брадикардія та ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?

А. Унітіол.*

В. Налоксон.

С. Бемегрид.

D. Дипіроксим.

Е. Атропіну сульфат.

122.У пацієнтки, 46 років, на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести для виведення хворої з тяжкого стану?

А. Тріамтерен.

В. Верошпірон.

С. Фуросемід.*

D. Амілорид.

Е. Еуфілін.

123.У приймальне відділення поступив хворий зі скаргами на набряки, частий пульс, задишку, синюшність слизових оболонок. Встановлено діагноз: хронічна серцева недостатність. Що необхідно призначити хворому?

А. Мезатон.

В. Папаверину гідрохлорид.

С. Нітрогліцерин.

D. Кордіамін.

Е. Дигоксин.*

124. Для запобігання передчасним пологам вагітній ввели розчин препарату, який ще відомий як протисудомний, гіпотензивний, жовчогінний та проносний засіб. Скорочення матки та біль припинились, проявився заспокійливий ефект. Який із наведених препаратів записував лікар?

А. Партусистен.

В. Окситоцин.

С. Сальбутамол.

D. Ерготаміну гідротартрат.

Е. Магніюсульфат.*

125. Пацієнт тривалий час хворіє на бронхіальну астму. Останнім часом у нього з'явилися напади стенокардії. Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

А. Анаприлін.*

В. Нітрогліцерин.

С. Сустак.

D. Коринфар.

Е. Дипіридамол.

126. Після приймання препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота серцевих скорочень, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Який препарат швидше за все міг приймав хворий?

А. Верапаміл.

В. Анаприлін.

С. Дигоксин.*

D. Дилтіазем.

Е. Резерпін.

127. Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидннй кардіотонік. Який саме препарат було введено хворому?

А. Кофеїн-бензоат натрію.

В. Бемегрид.

С. Кордіамін.

D. Етимізол.

Е. Добутамін.*

128. Чоловік, 50 років, звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному навантаженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після приймання валідолу, але останніми днями його приймання неефективне. Який препарат слід призначити?

А. Калію хлорид.

В. Метопролол.*

С. Октадин.

D. Клофелін.

Е. Сальбутамол.

129. Хворий госпіталізований зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці серця, напади гострої слабкості, потьмарення свідомості. Обстеження хворого і кардіограми виявили наявність атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня з нападами Моргана-Адамса-Стокса. Який препарат слід призначити в даній ситуації?

А. Анаприлін

B. Нітрогліцерин

C. Строфантин

D. Атропін*

E. Новокаїнамід

130. У хворого на гіпертонічну хворобу при систематичному лікуванні антигіпертензивним засобом з’явився кашель. Який з названих засобів може бути причиною даного побічного ефекту ?

А. Клофелін

B. Дихлортіазід

C. Празозін

D. Верапаміл

E. Еналапріл*

131. У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого фермента є алопуринол?

А. Аденінфосфорибозилтрансферази

B. Ксантиноксидази*

C. Аденозиндезамінази

D. Гуаніндезамінази

E. Гіпоксантинфосфорибозилтрасферази

132. У хворої з бронхіальною астмою підвищений артеріальний тиск. Який гіпотензивний засіб може спровокувати напад бронхіальної астми?

А. Анаприлін*

B. Атенолол

C. Каптопріл

D. Резерпін

E. Празозин

133. У хворого з проносними явищами з’явились спастичні болі тонкого кишечника. Який препарат треба застосувати для терапевтичної допомоги?

А. Но-шпа*

B. Кислота дегідрохолева

C. Прозерин

D. Натрію сульфат

E. Карбохолін

134. У пологовий будинок ургентно доставлена вагітна жінка з загрозою передчасних пологів. Який препарат необхідно призначити в даній ситуації?

A. Партусістен*

B. Катарніну хлорид

C. Пахікарпіну гідрохлорид

D. Окситоцин

E. Егротаміну гідротартрат

135. Хворому з явищами загальних набряків, ацидозу і гіперкаліємії необхідно призначати сечогінні препарати. Який із наведених препаратів бажано порекомендувати хворому?

А. Манніт

B. Тріамтерен

C. Фуросемід*

D. Дигоксин

E. Спіронолактон

136. Хворий 60 років поступив зі скаргами на задишку, слабість, серцебиття, набряки. Після проведеного лікування стан хворого покращився, але потім знову погіршився – з'явилася задишка, екстрасистолія, нудота, макропсія, порушення сприйняття кольорів. Який лікарський засіб одержував хворий?

A. * Дигітоксин

B. Верапаміл

C. Нітрогліцерин

D. Панангін

E. Фуросемід

137. Хворому гіпертонічною хворобою був призначений діуретик для регулярного прийому. Через деякий час артеріальний тиск нормалізувався, проте з’явився біль в ділянці серця. м’язова слабість, тремтіння кінцівок. Аналіз крові показав зміни електролітного балансу в сторону гіпокаліємії. Який препарат міг викликати дане ускладнення?

A. * Дихлотіазид

B. Спіронолактон

C. Тріамтерен

D. Маніт

E. Сечовина

138. Хвора у віці 69 років страждає хронічним запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?

A. * Сенадексин

B. Натрію сульфат

C. Касторова олія

D. Прозерин

E. Магнію сульфат

139. У больного семейная гиперхолестеринемия. Каким из названных веществ можно понизить концентрацию атерогенных липопротеинов, угнетая ключевой фермент синтеза холестерина?

A. *Ловастатином

B. Колестиполом

C. Холестирамином

D. Никотиновой кислотой

E. Гемфиброзилом

140. Хворому на сечокам’яну хворобу після обстеження призначили алопурінол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:

A. Моногідрату оксалату кальцію

B. Дигідрату оксалату кальцію

C. Урату натрію*

D. Фосфату натрію

E. Сульфату натрію

141. Пацієнт, що хворіє на нирковокам'яну хворобу, госпіталізований до лікарні у зв'язку з нападом ниркової коліки. Який засіб невідкладної медичної допомоги необхідно призначити в цьому випадку?

А. Фуросемід.

В. Аналгін.

С. Промедол.*

D. Парацетамол.

Е. Контрикал.

142. Якому лікарському засобу відповідає така характеристика: синтетичний катехоламін, стимулює. Β1- та β2-.-адренорецептори, активізує роботу серця, зумовлюючи збільшення частоти серцевих скорочень. Але застосування препарату може призвести до зниження артеріального тиску, пригнічення пологової діяльності, він є фармакологічним антагоністом пропранололу. Який це препарат?

А. Пілокарпіну гідрохлорид.

В. Карбахолін.

С. Ацеклідин.

D. Ацетилхолін.

Е. Ізадрин.*

143. Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

А. Блокада м1-холінорецепторів.

В. Блокада н1-гістамінових рецепторів.

С. Блокада Н-холінорецепторів у гангліях.

D. Пригнічення активності Nа+ / К+-АТФази.

Е. Блокада н2-гістамінових рецепторів.*

144.Хворій, 45 років, встановлено діагноз: миготлива аритмія, гіпертонічна хвороба II ст. Який препарат вибору необхідно призначити для припинення нападу?

А. Анаприлін.*

В. Сустак-форте.

С. Калію хлорид.

D. Строфантин.

Е. Лідокаїн.

145.У приймальне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Що необхідно ввести хворому для нормалізації артеріального тиску?

А. Анаприлін.

В. Резерпін.

С. Еналаприл.

D. Магнію сульфат. *

Е. Атропіну сульфат.

146.Хворий скаржиться на біль у шлунку, печію. Під час обстеження виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

А. Бензогексоній.

В. Атропіну сульфат.

С. Папаверину гідрохлорид.

D. Прозерин.

Е. Альмагель.*

147. У жінки, 53 років, стався інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильний біль за грудниною, аритмія, задишка. Який препарат найбільш доцільно ввести в даному випадку для надання першої медичної допомоги?

А. Нітронг.

В. Нітрогліцерин.*

С. Кордарон.

D. Анаприлін.

Е. Сустак.

148.У хворого з нападом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у цьому випадку?

А. Ізадрин.

В. Адреналіну гідрохлорид.

С. Сальбутамол.*

D. Еуфілін.

Е. Атропіну сульфат.

149. У хворого гостра серцево-судинна недостатність, що супроводжується набряком легень. Який препарат з групи серцевих глікозидів необхідно призначити?

А. Корглікон.*

В. Спіронолактон.

С. Дихлотіазид.

D. Діакарб.

Е. Тріамтерен.

150. Пацієнту, що хворіє на хронічну серцеву недостатність та гіпертонічну хворобу, лікар порекомендував включити до схеми лікування діуретичний препарат, якийне виводить калій, є антагоністом альдостерону, але його терапевтичний ефект розвивається повільно. Який з препаратівбуло рекомендовано хворому?

А. Строфантин.

В. Торасемід.

С. Тріамтерен.

D. Спіронолактон.*

Е. Аміодарон.

151. Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

А. Ніфедипін.

В. Анаприлін.

С. Еналаприл.*

D. Резерпін.

Е. Клофелін.

152. Під час передопераційного обстеження хворого виявлено дефіцит протромбіну у крові. Який лікарський засіб необхідно попередньо призначити пацієнту для зменшення втрати крови під час операції?

А. Фенілін.

В. Тромбін.

С. Кислоту амінокапронову.

D. Вікасол. *

Е. Контрикал.

153. Хворий скаржиться на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз – хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому в першу чергу?

А. Папаверін

B. Кофеїн

C. Раунатин

D. Дигітоксин *

E. Анаприлін

154. Хворому з цирозом печінки разом з лікарськими препаратами внутрішньовенно ввели 500,0 мл 5% розчину глюкози. Яке порушення водного балансу найбільш ймовірно може виникнути у хворого ?

А. Гіпоосмолярна гіпергідратація

B. Ізоосмолярна гіпергідратація*

C. Гіперосмолярна гіпергідратація

D. Гіпоосмолярна дегідратація

E. Порушень водного балансу не відбувається

155. Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає на стенокардію. Який головний механізм дії цього препарату?

А. Зменшування окислювального обміну в міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребса.

B. Зменшення енергозатрат міокарда внаслідок зниження навантаження.

C. Блокада b-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні.*

D. Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард.

E. Збільшення надходження кисню в міокард.

156. У хворої з вираженими периферичними набряками застосування дихлотіазиду не призвело до суттєвого діуретичного ефекту. При біохімічному дослідженні крові було виявлено підвищення вмісту альдостерону. Який засіб є препаратом вибору в даній ситуації?

А. Діакарб

B. Фуросемід

C. Спіронолактон*

D. Кислота ектаринова

E. Маніт

157. Хвора гіпертонічною хворобою тривалий час лікувалась гіпотензивними засобами. В останній час стан хворої погіршився. З’я вились нудота, набряк повік і губів, пронос, уртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, явища паркінсолізму. Який гіпотензивний препарат викликав ці явища?

А. Резерпін*

B. Клофелін

C. Бензогексоній

D. Анаприлін

E. Дибазол

158. Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначено штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміна є ця сполука?

A. Вітаміна К*

B. Вітаміна Е

C. Вітаміна А

D. Вітаміна D

E. Вітаміна С

159. У больного на фоне гипертонической болезни развилась острая сердечная недостаточность. Какое из перечисленных средств наиболее целесообразно в этом случае?

A. *Строфантин

B. Дигитоксин

C. Кардиовален

D. Кофеин

E. Кордиамин

160. Хворому 50 років, діагноз: ІХС, кардіосклероз, миготлива аритмія. Вкажіть який з препаратів необхідно призначити хворому ?

A. *Атенолол

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Дігоксин

D. Строфантин

E. Калію хлорид

161. У приймальне відділення надійшов хворий з алкогольним отруєнням. Лікар призначив провести пацієнту форсований діурез. Який сечогінний засіб необхідно використовувати?

A. * Фуросемід

B. Спіронолактон

C. Діакарб

D. Еуфілін

E. Амілорид

162. У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити їй з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі?

A. * Амінокапронову кислоту

B. Фібриноген

C. Вікасол

D. Дицинон

E. Хлористий кальцій

163. Однією з вимог до проти склеротичних засобів, які застосовуються на протязі всього життя хворою, є низька токсичність та безпечність в процесі лікування. Яка з перелічених груп гіпохолестеричних засобів має найменшу кількість побічних ефектів?

A. *Інгібітори всмоктування ХС в кишечнику

B. Інгібітори синтезу ХС

C. Знижуючи рівень загальних ліпідів крові

D. Фібрати

E. Ангіопротектори прямої дії

164. Хворому на миготливу аритмію, у якого в анамнезі бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказаний хворому?

А. Аймалін

B. Верапаміл

C. Ніфедипін

D. Новокаїнамід

E. Анаприлін*

168.

165. У дитини після народження розвинулась асфіксія. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

A. Атропіну сульфат.

B. Лобеліну гідрохлорид.

C. Празозин.

D. Етимізол.*

E. Прозерин

166. У хворого на стенокардію після приймання антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його спричинити?

А. Ніфедипін.

В. Нітрогліцерин.

С. Сустак.

D. Дипіридамол.

Е. Анаприлін.*

167.Внаслідок обстеження чоловіка, 40 років, встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

А. Ціанокобаламін.

В. Гепарин.

С. Пентоксил.

D. Ферковен.*

Е. Вікасол.

168.Хворий па ішемічну хворобу серця не повідомив лікарю, що у нього бувають напали бронхоспазму. .Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідшими, але почастішали напади бронхоспазму. Який препарат було призначено?

А. Атенолол.

В. Анаприлін.*

С. Верапаміл.

D. Дилтіазем.

Е. Нітросорбід.

169.Дитину, 8 років, готують до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання крові збільшений (до 7 хв). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

А. Вікасол.*

В. Кальцію хлорид.

С. Амінокапронову кислоту.

D. Фібриноген.

Е. Дицинон.

170.Хворому, який переніс інфаркт міокарда, призначено кислоту ацетилсаліцилову по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат?

А. Зниження температуритіла.

В. Зменшення запалення.

С. Зменшення агрегації тромбоцитів.*

D. Розширення коронарних судин.

Е. Зменшення болю.

171. У вагітної при аналізі крові виявлено мегалобласти і високий кольоровий показник. Встановлено діагноз: мегалобластична анемія. Який засіб необхідно призначити хворій?

А. Нікотинову кислоту.

В. Піридоксину гідрохлорид.

С. Аскорбінову кислоту.

D. Ціанокобаламін. *

Е. Коамід.

172.Пацієнтці, що хворіє на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лозартан (козаар). Яка фармакологічна властивість цього препарату забезпечує терапевтичний ефкт?

А. Блокада β-адренорецепторів.

В. Блокада α-адренорецепторів.

С. Антагонізм з іонами кальцію.

D. Блокада ангіотецзинперетворюючого ферменту.

Е. Блокада ангіотензинових рецепторів.*

173.У черзі до дерматолога у пацієнта, 65 років, раптово виник біль за грудинною. Який з перерахованих засобів буде найефективнішим у даному випадку?

А. Нітрогліцерин.*

В. Валідол.

С. Сустак.

D. Кордіамін.

Е. Аналгін.

174. При артриті суглобів терапевт призначив препарат, що належить до групи нестероїдних протизапальних засобів, переважно впливає на циклооксигеназу-2 і не має подразнюючого впливу на слизову оболонку травного тракту. Який це препарат?

А. Індометацин.

В. Целекоксиб.*

С. Диклофенак-натрій.

D. Кислота ацетилсаліцилова.

Е. Ібупрофен.

175. У комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби хворому був призначений сечогінний препарат. Через кілька днів АТ знизився, але виникли ознаки гіпокаліємії. Який препарат міг викликати таке ускладнення?

А. Фуросемід *

B. Клофелін

C. Еналапріл

D. Тріамтерен<


0003404047539969.html
0003510749249758.html
    PR.RU™